• ul. Al. Wojska Polskiego 3, 77-300 Człuchów
 • biuro@pro-bud-sierant.pl
 • +48 602 120 350

Nasze

PROJEKTY

Poza realizacjami w systemie „zaprojektuj i wybuduj” mamy na swoim koncie wiele projektów,
w których nasza rola kończyła się na uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę

Przedstawiamy Państwu kilka z nich:

 • Termomodernizacja i odtworzenie walorów użytkowych części wspólnych historycznego pałacu w Kwasowie (gmina Sławno)
 • Koncepcja zadaszenia placu w Zespole Szkół Społecznych w Człuchowie
 • Ekspertyza nośności stropu zabytkowego pałacu w Sławnie
 • Termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych na terenie gminy Slawno
 • Budowa myjni samochodowej
 • Projekty aranżacji i przebudowy mieszkań
 • Elementy małej architektury
 • Przebudowa części szkoły w Warszkowie
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Warszkowie
 • Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Warszkówku
 • Opracowanie planów zagospodarowania terenu i adaptacje projektów typowych (budynki mieszkalne, hale, inne)

Warto podkreślić, że wykonywane przez nas projekty składały się zazwyczaj z wielu elementów, tj.:

 • Dokumentacja projektowa wielobranżowa (branże architektura, branża konstrukcja, sanitarna i elektryczna)
 • Wszystkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnych (jeśli wymagane prawem)
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. przeciw pożarowych (jeśli wymagane prawem)
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od poszczególnych gestorów sieci
 • Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
 • Opracowanie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Rekomendujemy system zaprojektuj i wybuduj

Faza II – projekt wielobranżowy

Faza III – realizacja

Faza II – projekt wielobranżowy

Faza III – realizacja

Umiejętność kosztorysowania i optymalizacji konstrukcji stanowi często znaczącą rolę w OGRANICZENIU KOSZTÓW INWESTYCJI. Warto zainwestować w dobry projekt, bo owocuje to tańszą i dobrą realizacją.